Merlot Reiser AS innleverte oppbud 29.09.20

Krav om refusjon for innbetalte forskudd kan registreres hos Reisegarantifondet. Gå til reisegarantifondet.no for registrering av ditt krav.
Se under «for reisende» og under «konkurs» finner du Merlot Reiser AS. For dere som har latt forskudd bli stående til 2021, så skriver dere
at dere skulle ha reist på den samme turen og datoen i 2021, som dere skulle ha hatt i 2020.

Henvendelser angående konkursboet kan rettes til konkursforvalter

Kvale Advokatfirma DA          Tel +47 22 47 97 00                post@kvale.no

Vi takker alle våre kunder gjennom 25 år.

En dag, når verden er tilbake til normalen, skal vi finne tilbake til de gamle, gode veier og stier.

Takk for oss

Solveig E, Anna-Kjersti F, Cathrine J, Bodil R, Siri S, Rune EB, Irene A, Nelly W. Solveig E, Laura K, Laura A, Marte F, Arne VR og Erik A.

Andre henvendelser kan rettes til tidligere daglig leder og styreformann Erik Anderson

Tel +47 99 58 50 61 eller erikander38@gmail.com